Piątek, 22 lutego 2019. Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora

Podziel się:

Podziel się:

Święto Szkoły w Galinach

20 kwietnia 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach obchodziła swoje święto. W nawiązaniu do swojego patrona i działań promowanych przez tę placówkę to święto związane jest z obchodami Światowego Dnia Ziemi i Święta Lasu. Uroczystość była szczególna nie tylko z okazji święta, ale również z powodu wizyty dość licznej delegacji ze szkoły nr 50 w Kaliningradzie, z którą szkoła w Galinach nawiązała współpracę.

Ten dzień rozpoczął się spotkaniem wszystkich uczestników na świetlicy wiejskiej w Galinach. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Swoją obecnością zaszczycili nas wspominani wcześniej uczniowie i nauczyciele z Kaliningradu, delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach wraz ze swoim dyrektorem p. Krzysztofem Osowskim, przedstawiciele Nadleśnictwa Bartoszyce: pani Dorota Wielgosz i pan Paweł Ulaniuk. Urząd Gminy reprezentowała pani Kierownik Referatu Oświaty p. Iwona Birecka, Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Kosakowski, Radna Gminy p. Stanisława Szwed. Obecni byli również sołtys Galin p. Marcin Przybysz oraz ksiądz proboszcz Stanisław Tokarz.
Na początku pani dyrektor szkoły w Galinach Mariola Jagiełło serdecznie powitała wszystkich zebranych przypominając jednocześnie czemu ma służyć to spotkanie. Następnie gospodarze uroczystości zaprezentowali swój program artystyczny zdominowany przez treści przyrodniczo-ekologiczne. W dalszej kolejności goście z Rosji zapoznali nas ze swoją działalnością, przedstawili prezentacje, które potwierdziły to, że bez względu na miejsce, w którym mieszkamy najważniejsze wartości są zawsze te same.
Święto Szkoły było także okazją do wręczenia nagród za udział w Gminnym Konkursie Literackim organizowanym przez szkołę w Galinach. Pierwsze miejsce komisja przyznała Gabrieli Moskalewicz uczennicy z Wojciech, drugie miejsce zajął Fabian Bocis z Galin a trzecie Szymon Borys z Żydowa. Aby ośmielić i zintegrować uczniów z Kaliningradu, Galin i Wojciech przeprowadziliśmy quiz, w którym dzieci mogły wykazać się znajomością z zakresu treści przyrodniczych. Nie był to rodzaj konkurencji a tylko wyłącznie zabawa. Po podliczeniu jednak wszystkich punktów przez komisję nieznacznie wygrali uczniowie z Kaliningradu, a Galiny i Wojciechy uzyskały taką samą ilość punktów.
Podsumowaniem spotkania było wykonanie „ drzewka przyjaźni” - symbolizującego przyjaźń i współpracę trzech wyżej wspomnianych placówek oświatowych. Aby natomiast formalnościom stało się zadość pani Mariola Jagiełło - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach i pani Gulidowa Walentina Iwanowna - dyrektor Szkoły nr 50 w Kaliningradzie podpisały uroczyście porozumienie o współpracy partnerskiej między swoimi placówkami.
Świętowanie zakończono wymianą upominków i luźnymi rozmowami przy słodkim poczęstunku ufundowanym przez Radę Rodziców.
K. Aleksandrowicz

Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Marek Kirkuć oraz opublikowany na portalu Bartoszyce: Święto Szkoły w Galinach
Oceń artykuł:

(0)