Niedziela, 21 października 2018. Imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

Podziel się:

Podziel się:

Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych z wizytą w szkole z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach

Dzień 26 października 2016 r. zapisał się w kronice szkoły jak niezwykle ważny i z pewnością przejdzie do historii, albowiem naszą szkołę odwiedziła Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP na czele z przewodniczącą Danutą Pietraszewską – posłanką na Sejm RP.

Delegację dostojnych gości przywitały najmłodsze dzieci szkoły, które z wielkim entuzjazmem zaśpiewały piosenkę o Ukrainie oraz wręczyły kosz kwiatów.
Następnie przed Sejmową Komisją wraz z towarzyszącą jej reprezentacją władz samorządowych, radnymi oraz zaproszonymi gośćmi zaprezentowały się zespoły artystyczne szkoły: chór „Lisowa pisnia” oraz grupa wokalna „Wodohraj”, przedstawiając tylko niewielką część swego bogatego repertuaru . Młodzi artyści rozpoczęli krótki koncert poezją-deklaracją:
25 lat minęło,
a nasza szkoła zawsze młoda,
pulsuje i szumi jak ta woda.

My lubimy swoją szkołę,
bo ona jest jak rodzinny dom,
do którego codziennie
chłopcy i dziewczęta lgną.

My chcemy żyć szczęśliwie,
śpiewać wesołe piosenki
o słońcu, o mamie, o górach.

My, dzieci, wierzymy w szczęście
i chcemy pokoju na ziemi.
My pielęgnujemy swój język ojczysty,
Szewczenka i Łesię Ukrainkę czcimy.


Dyrektor szkoły Lubomira Tchórz zapoznała obecnych z największymi osiągnięciami dydaktycznymi, projektami edukacyjnymi oraz przedsięwzięciami kulturalnymi, które realizuje placówka oświatowa. Przedstawiła również zasady i specyfikę funkcjonowania szkoły mniejszości ukraińskiej, zwracając uwagę na wsparcie i dobrą współpracę z Gminą Miejską Bartoszyce jako organu prowadzącego.
Dostojni goście zawitali również na zajęcia lekcyjne, gdzie rozmawiali z uczniami i próbowali przyswoić trochę ukraińskiej leksyki, chociaż nie było to łatwe.
Na koniec wizyty posłanka Danuta Pietraszewska – przewodnicząca Komisji, nie kryjąc zachwytu, powiedziała młodym szkolnym dziennikarzom: „To rzeczywiście mała szkoła o wielkim sercu. Jesteśmy zachwyceni powitaniem, takim od serca. Wasz śpiew – wzrusza i otwiera każde serce. Cieszymy się, że mogliśmy poznać uczniów i nauczycieli, którzy tutaj pracują. Gratuluję wszystkim. Jestem przekonana, że jesteście wspaniałym młodym pokoleniem, które mniejszości ukraińskiej w Polsce daje nadzieje na kultywowanie ukraińskich tradycji.
Po wizycie w szkole wszyscy goście udali się na posiedzenie Komisji do Starostwa Powiatu Bartoszyckiego.
(lt)


fotografie: Mirosław Drozd
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Lubomira Tchórz oraz opublikowany na portalu Bartoszyce: Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu z wizytą w szkole z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach
Oceń artykuł:

(0)