Wtorek, 22 października 2019. Imieniny Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Podziel się:

Podziel się:

W Sępopolu kolejny projekt dla Gimnazjalistów dobiega końca!

W Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu dobiega końca realizacja projektu pn. „Aktywny w Gimnazjum – przedsiębiorczy w życiu”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wsparciem projektowym w formie różnorodnych zajęć objęto łącznie 94 uczniów Gimnazjum. Większość z nich uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych z zastosowaniem metody eksperymentu (przyrodnicze, matematyczne i językowe). W ramach projektu odbywały się także warsztaty i konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ponadto 19 nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu ukończyło szkolenia w zakresie nauczania metodą eksperymentu, TIK oraz aktywizujących metod nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,.
Szkoła uzyskała nową, pięknie wyposażoną pracownię biologiczno-chemiczno-fizyczną. Dwie inne pracownie: przyrodniczą i matematyczną odremontowano i również doposażono w nowe stoliki i krzesła. Uczestnicy projektu korzystali z zakupionych nowoczesnych pomocy edukacyjnych, takich jak: tablice interaktywne, notebooki, tablety, projektory multimedialne, wizualizery, aparat cyfrowy, mikroskopy z kamerami, dygestorium, zestawy laboratoryjne, modele, plansze, globusy podświetlane, gry edukacyjne, specjalistyczne pakiety multimedialne, itp.. Wykonywali pod okiem opiekunów wiele ciekawych eksperymentów i badań laboratoryjnych, uczestniczyli w Pokazach Naukowych, Pikniku Młodych Naukowców, 5-dniowej Zielonej Szkole w Kulce, wycieczce na zajęcia na UWM w Olsztynie, wycieczce do Gdyni (CN „Eksperyment” Oceanarium, Muzeum Emigracji), 6 wycieczkach zawodoznawczych do szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie i Bartoszycach oraz bartoszyckich zakładów pracy. Korzystając z nowoczesnego sprzętu projektowego na bieżąco tworzyli e-kronikę, dokumentującą przebieg projektu. Pracując i bawiąc się jednocześnie zdobywali nowe umiejętności i kompetencje. Ponadto uczestnicy projektu uzyskujący najwyższe wyniki w nauce oraz laureaci konkursów i olimpiad, uzyskali wsparcie na swój rozwój edukacyjny w formie stypendium naukowego (max. 1000,00 zł). Uczestnicy najlepszych zespołów projektowych, z najwyższą frekwencją na zajęciach (100-90%) otrzymali nagrody: powerbanki i słuchawki. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dyplomy z podziękowaniem za udział w projekcie. Mamy nadzieję, że zgodnie z nazwą projektu aktywność w życiu szkolnym zaowocuje przedsiębiorczością w dalszej drodze edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie naszego Gimnazjum mogą być dumni, że mieli i mają możliwość uczyć się w szkole tak dobrze wyposażonej w nowoczesne pomoce edukacyjne, pod opieką bardzo dobrej kadry pedagogicznej.
Jako zespół projektowy dziękujemy wszystkim uczestnikom i wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji tego projektu.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Urząd Miejski Sępopol oraz opublikowany na portalu Sępopol: W Sępopolu kolejny projekt dla gimnazjalistów dobiega końca!
Oceń artykuł:

(0)