środa, 12 sierpnia 2020. Imieniny Hilarii, Juliana, Lecha

Podziel się:

Podziel się:

Niby różni a jednak tacy sami

„Polak-Francuz dwa bratanki”, to nie tylko projekt Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce, ale i hasło określające relacje, które łączą gminę Bartoszyce z położoną w Bretanii, w departamencie Côtes-d’Armor gminą Plœuc-L’Hermitage.

Oficjalna umowa o współpracy podpisana została 7 września b.r. w świetlicy wiejskiej w Osiece podczas debaty polsko-francuskiej „Niby różni a jednak tacy sami”. Wzięły w niej udział samorządowcy, lokalni liderzy i członkowie organizacji pozarządowych, rolnicy i wolontariusze obu krajów. Debata dotyczyła wymiany doświadczeń, które staną się podstawą sformalizowanego partnerstwa. Omawiano ponadto podobieństwa i różnice pomiędzy polską a francuską wsią. Debata była częścią rozpoczętej 5 września kolejnej, 5-dniowej wizyty 18-osobowej delegacji francuskiej w gminie Bartoszyce, zorganizowanej w ramach projektu „Polak-Francuz dwa bratanki” dofinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przy współpracy z Urzędem Gminy Bartoszyce.

Miejscowości z potencjałem
Plan pobytu gości miał ukazać piękno polskiej wsi, jej tradycję ale również aktywnych mieszkańców lokalnych społeczności. Pierwszą odwiedzoną miejscowością były Wojciech - wieś, która wykazuje się szczególnym potencjałem mieszkańców. Francuzi poznali jej historię, a także zobaczyli plenerowe miejsca odpoczynku i rekreacji, które utworzono dzięki dotacjom pozyskanym z różnych źródeł. W miejscowym domu kultury spotkali się z wojcieszańskimi członkami OSP. Delegacja zapoznana została również z ofertą kulturalną oraz system funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wojciechach. W plan wizyty wpisywał się też wyjazd do Bezled, ukierunkowany na rekonesans polsko-rosyjskiego przejścia granicznego, treściwie i ciekawie poprowadzony przez ppor SG Karola Matejunasa. Francuzi zawitali także do Galin. Tam, po ciekawych miejscach oprowadził ich sołtys Marcin Przybysz. Goście byli pod wrażeniem zaradności mieszkańców, dzięki którym powstało centrum rekreacyjne z piecem chlebowym i wędzarnią. Spacer po wsi zakończony został zwiedzaniem Pałacu i Folwarku. Na szczególną prośbę gości z Plœuc-L’Hermitage o swoich gospodarstwach opowiadali rolnicy Mieczysław Bagiński z Bielin oraz Henryk Waśniewski z Bajdyt. Był to szczególnie ciekawy element wizyty, zważywszy iż Bretania to kraj rozwiniętego rolnictwa, w tym uprawy ziemniaków.

Otworzyły się nowe możliwości
Zwieńczeniem wizyty był udział Francuzów w Święcie Plonów Gminy Bartoszyce, które w tym roku odbywało się w Wojciechach. W części oficjalnej uroczystości wójt Jadwiga Gut i mer Thibaut Guignard, na znak przypieczętowanej współpracy wymienili się podpisaną umową o współpracy. Goście z Francji przygotowali również dożynkowe stoisko, na którym serwowali regionalne specjały. Aktywnie korzystali ze wszystkich atrakcji towarzyszących imprezie, integrując się z lokalnym społeczeństwem również w tańcu i śpiewie. Dożynki stanowiły doskonałą okazję do zaprezentowania tradycji, kultury i obyczajów polskiej wsi. - Punktem strategicznym 5-dniowej wizyty było sformalizowanie współpracy partnerskiej. Jej rezultaty to jednak także zacieśnienie więzi, głębsze poznanie potrzeb, oczekiwań i możliwości obu stron – mówi Monika Dołżycka, prezes Stowarzyszenia. - Drzwi planowanego współdziałania otworzyły się jeszcze szerzej, ukazując kolejne płaszczyzny międzynarodowego porozumienia, które niesie za sobą nowe szanse zarówno dla samorządu lokalnego, jego jednostek jak i organizacji pozarządowych – dodaje Jadwiga Gut, wójt gminy Bartoszyce.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Gmina Bartoszyce oraz opublikowany na portalu Bartoszyce: Niby różni a jednak tacy sami
Oceń artykuł:

(0)