Niedziela, 5 lipca 2020. Imieniny Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Podziel się:

Podziel się:

Delegacja z francuskiej gminy Ploeuc-L’Hermitage gościła w gminie Bartoszyce

Wizycie przyświecały dwa zasadnicze cele. Pierwszy dotyczył kontynuacji rozmów, podjętych w ubiegłym roku przez władze obu samorządów. Dyskutowano o budowaniu partnerstwa, realizacji wspólnych projektów oraz możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na ich realizację. Cel drugi, koncentrował się na polityce społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania instytucjonalnego systemu opieki i wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych.

W gminie Bartoszyce, gościła delegacja z francuskiej gminy Ploeuc-L’Hermitage, której przewodniczył mer -Thibaut Guignard, pełniący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Departamentu Côtes-d’Armor. Towarzyszyli mu Marie – Pierre Rault – wiceburmistrz odpowiedzialna za sprawy solidarnościowe i społeczne oraz Pierre-Michel Connen – prezes stowarzyszenia współpracy Ploeuc-L’Hermitage.
Wizycie przyświecały dwa zasadnicze cele. Pierwszy dotyczył kontynuacji rozmów, podjętych w ubiegłym roku przez władze obu samorządów. Dyskutowano o budowaniu partnerstwa, realizacji wspólnych projektów oraz możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na ich realizację. Cel drugi, koncentrował się na polityce społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania instytucjonalnego systemu opieki i wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych.
W powiecie bartoszyckim istnieje dobrze rozwinięta sieć placówek udzielających pomocy osobom, które z różnych przyczyn, wymagają szeroko rozumianego wsparcia. W zależności od potrzeb, korzystają z całego wachlarza usług, m.in.: opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, socjoterapeutycznych. Na mocy porozumień międzygminnych, korzystają z nich również mieszkańcy gminy Bartoszyce. Wśród odwiedzonych placówek znalazły się: Gminny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy i Domem Dziennego Pobytu, Schronisko dla bezdomnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej. We Francji dużą wagę przywiązuje się do zapewnienia jak najlepszej opieki ludziom starszym. Dlatego członkowie delegacji byli szczególnie zainteresowani funkcjonowaniem placówek całodobowych. Wiele pytań i odpowiedzi padło w bartoszyckim Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach dla osób w podeszłym wieku i osób somatycznie i przewlekle chorych i w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Kamińsku. Ciekawym doświadczeniem była też wizyta w Ośrodku dla niepełnosprawnych Centrum Barka w Górowie Iławeckim oraz w bartoszyckim Przedszkolu Integracyjnym.
Francuzi są bardzo zainteresowani tym, co dzieje się w Polsce. W ramach wizyt studyjnych, poszukują inspiracji i ciekawych rozwiązań, które mogliby przenieść na swój grunt. Wbrew stereotypowemu myśleniu, w Polsce istnieje wiele przykładów dobrych praktyk i wzorców do naśladowania. Bardzo wysoko został oceniony poziom odwiedzanych placówek. Wielokrotnie podkreślano, że są to miejsca zadbane, bardzo dobrze wyposażone, z szeroką ofertą zajęć, a przede wszystkim zarządzane przez wyjątkowych, oddanych swojej pracy ludzi.
Podczas pobytu delegacji, nie zabrakło też akcentów związanych z naszym dziedzictwem kulturalnym i kulinarnym. Goście odwiedzili Dom Kultury w Bezledach oraz zmodernizowaną ze środków unijnych świetlicę w Galinach. Podziwiano wystawy rękodzieła artystycznego i oklaskiwano występy gminnych artystów- zespołów Sonar i Gali Babki oraz wokalistki Agnieszki Mazurek. Wyśmienite dania kuchni polskiej i regionalnej, przygotowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Bezledach i Galinach.
Wizyta gości z Francji to kolejny krok w kierunku budowania międzynarodowego partnerstwa, które stwarza nowe możliwości - zarówno dla samorządu gminy Bartoszyce, jak i lokalnej społeczności. W planach jest rozwijanie współpracy na kilku płaszczyznach. W pierwszej kolejności będzie to wymiana kulturowa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych z terenu obu państw.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, które wniosły swój wkład w organizację wizyty studyjnej i przyczyniły się do tego, że jej poziom był bardzo wysoki.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Gmina Bartoszyce oraz opublikowany na portalu Bartoszyce: Delegacja z francuskiej gminy Ploeuc-L’Hermitage gościła w gminie Bartoszyce
Oceń artykuł:

(0)