środa, 23 września 2020. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Podziel się:

Podziel się:

W setną rocznicę odzyskania niepodległości wspominamy Annę Piasecką, posłankę na Sejm Ustawodawczy 1919 roku.

Bierzemy udział w XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat projektu to:„Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej” Nasze zadanie to wybranie posła z Sejmu Ustawodawczego lub z Sejmu I Kadencji, sporządzenie jego życiorysu i zaplanowanie oraz zrealizowanie kampanii informacyjnej, na wzór kampanii wyborczej z lat 1919 – 1922, której celem będzie dotarcie do jak najszerszej społeczności. Chcemy Państwu przedstawić sylwetkę niezwykłej kobiety, patriotki, działaczki społecznej,politycznej i narodowościowej, nauczycielki, orędowniczki przyłączenia Warmii, Mazur i Powiśla do Polski po pierwszej wojnie światowej a co szczególne jednej z pierwszych ośmiu posłanek na Sejm Ustawodawczy z 1919 roku. Sebastian i Piotr uczniowie SP Sępopol.

Roman Dmowski lubił powtarzać, że zna tylko dwa rodzaje kobiet. Te, które nie wiedzą, czyli niewiasty. I te, które wszystko wiedzą, czyli wiedźmy.
Naszą posłanką, jest właśnie taka „wiedźma” Anna Piasecka.
Dlaczego?
Rok 2018 to setna rocznica odzyskania niepodległości i setna rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Dlatego obecny rok został ogłoszony przez Sejm Rokiem Praw Kobiet – w uznaniu dla pierwszych parlamentarzystek i wszystkich orędowniczek walki o uprawnienie, w uznaniu niekwestionowanego wpływu, jaki kobiety wniosły w walkę o niepodległość i odbudowę państwa polskiego. To doskonała okazja, by przypomnieć i upamiętnić te kobiety, entuzjastki, emancypantki, sufrażystki, nauczycielki, lekarki i siłaczki – które utorowały kobietom drogę do równouprawnienia.
Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku były pierwszymi wyborami, w których wzięły udział kobiety. W tych wyborach do sejmu dostało się 8 posłanek, posełek, posełkiń, posłów kobiecych czy nawet poślic – bo takich określeń używała ówczesna prasa. Uznaliśmy, że warto w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i jednocześnie w setną rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety przedstawić postać posłanki na sejm ustawodawczy, czy jak byśmy dziś powiedzieli konstytucyjny.
Kiedy wczytywaliśmy się w informacje o pierwszych posłankach zaskoczyło nas to, że mimo różnic światopoglądowych, politycznych posłanki potrafiły wspólnie walczyć w parlamencie o sprawy ważne dla polskich kobiet. Ich współdziałanie doprowadziło do wprowadzenia ustawy ograniczającej sprzedaż alkoholu , wprowadzenia surowych kar za handel kobietami i dziećmi, co było bardzo poważnym problemem w odradzającej się Polsce. W sercu pierwszych kobiet parlamentarzystek bardzo miejsce zajmowała sprawa szkolnictwa, to właśnie panie posłanki wielokrotnie ponad podziałami politycznymi przypominały panom posłom o wadze oświaty, cytując za jedną z posłanek „Rząd, oszczędzający na oświacie, sądzi widać, że do osiągnięcia potęgi mocarstwowej starczy… armia - analfabetów.”
Te wszystkie działania i wiele innych podejmowały posłanki mimo, że jedne reprezentowały lewicę inne prawicę, że jedne były z partii narodowych inne z socjalistycznych bo dla tych pań najważniejsza była Polska. Uważamy, że ich postawa jest najlepszym przykładem dla nas, a przede wszystkim dla naszych polityków.
Jak mawiała jedna z posłanek Irena Kosmowska: „Siostry, (…) pokażmy, że choć chłopy o nas mówią, że włos u nas długi, ale rozum krótki, to jednak my zrozumienie swoje w każdej sprawie mamy i wiemy, co naszej gospodarce i całemu naszemu życiu wioskowemu potrzeba” .
Właśnie wśród takich posłanek na Sejm Ustawodawczy była Anna Piasecka nasza bohaterka, kobieta wojowniczka, która przecierała szlaki innym kobietom do życia w społeczeństwie gdzie kobiety mają te same prawa co mężczyźni.
Co nas zainspirowało do pogłębienia wiedzy i szukania informacji o Annie Piaseckiej?
Na pewno wyróżniało ją to z pośród wielu posłów, że była posłanką jedną z pierwszych ośmiu posłanek na Sejm Ustawodawczy. Pierwsze parlamentarzystki zostały rzucone na nieznane wody poruszania się w świecie od zawsze zdominowanym przez mężczyzn i jak już wcześniej wspominaliśmy bardzo dobrze sobie radziły, można nawet powiedzieć, że wielokrotnie to one były przykładem dla panów posłów.
Szukając postaci, do naszego projektu chcieliśmy znaleźć kogoś związanego z naszymi terenami. Pani poseł Anna Piasecka mimo, że nie mieszkała na Warmii, a na Pomorzu zaangażowała się w 1920 roku w działalność Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego z siedzibą w Kwidzynie dążącego do przyłączenia Warmii do Polski . Głównym zadaniem Komitetu było przekonywanie, na organizowanych spotkaniach i wiecach, mieszkańców obszaru plebiscytowego do głosowania „za” przyłączeniem Warmii do Polski, za co spotkała się z odwetem ze strony bojówkarzy niemieckich, którzy zorganizowali napad na jej dom.
Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości jako nauczycielka angażowała się w życie narodowe Polaków poprzez nauczanie języka polskiego i propagowanie polskiej prasy w Toruniu w ramach tajnego nauczania . W latach 1918-1919 prowadziła działalność społeczną i niepodległościową w Sopocie, gdzie była członkinią Zarządu Towarzystwa Polek i aktywną działaczką Narodowej Partii Robotniczej. Brała też udział w wiecach polskich, organizowała amatorskie przedstawienia i poprzez dzieci docierała do rodziców, prowadząc działalność narodowo-uświadamiającą. Anna Piasecka była również członkinią Komisji Towarzystw Czytelni Ludowych.
Jako pedagog z powołania zajmowała się sprawami oświaty, nie tylko w wymiarze prawnym, ustawodawczym ale przede wszystkim praktycznie zakładając w 1919 roku pierwsze przedszkole w Kwidzynie, a przy nim także szkółkę dla starszych dzieci, pochodzących głównie z rodzin robotniczych;
Anna Piasecka zostaje posłanką po wyborach uzupełniających przeprowadzonych na Pomorzu w maju 1920 roku z listy Narodowej Partii Robotniczej , która walczy o solidaryzm narodowy i społeczny, ustrój polityczny oparty na zasadzie rządów większości – zdecydowanie odrzucano jakąkolwiek dyktaturę, naród, który realizuje swoją władzę poprzez jednoizbowy Sejm, wybierany w wyborach powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich i proporcjonalnych, szeroką władzę dla samorządu terytorialnego. Najważniejsza jednak dla Anny Piaseckiej jest walka o swobody obywatelskie, w tym równouprawnienie kobiet, równość obywateli wobec powszechnych praw i obowiązków bez różnicy wyznania i narodowości, walka o to aby było szanowane prawo każdego narodu do niepodległości a stosunki między narodami oparte były na zasadach braterstwa i sprawiedliwości. Z tymi poglądami identyfikowała się i o nie walczyła nasza bohaterka, ideałom wolności, równości, tolerancji poświęcała swój czas i siły. Wiedziała, że edukacja jest fundamentem budowy silnego państwa i zabiegała o to, żeby możliwość wykształcenia była powszechnie dostępna.
Po przegranym plebiscycie o przyłączenie Mazur, Warmii i Powiśla do Polski Anna Piasecka wyjeżdża do Torunia gdzie przystępuje do tworzącego się PSL – Piast. Z ramienia tej partii kandydowała do sejmu w 1922, ale tym razem mandatu poselskiego nie zdobyła. W lipcu 1960 Anna Piasecka uczestniczyła w zjeździe byłych działaczy plebiscytowych, który odbył się w Kwidzyniu.
W 1971 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
W życiu prywatnym Anna Piasecka była żoną Jana Piaseckiego, z którym miała czworo dzieci: Michała, Stefanię, Bolesława i Edmunda. Zmarła w Toruniu 9 sierpnia 1980 roku.
Dziś Anna Piasecka jest jedną z kandydatek kampanii społecznej „Ulice dla Kobiet” organizowanej przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER oraz Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze”.

Po przeczytaniu artykułu bardzo prosimy wypełnić ankietę na stronie https://www.survio.com/survey/d/M3C5R3J2N5A2G2P9N.
Piotr i Sebastian.


Korzystaliśmy między innymi z:
Paweł Fiktus, Poselska aktywność kobiet na mównicy sejmowej w dobie II RP, Wrocław 2015
http://nowahistoria.interia.pl/drogi-do-wolnosci/news-polskie-stronnictwo-ludowe-piast,nId,2255317
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22984149,walka-o-prawa-kobiet-pierwsze-parasolki-100-lat-temu.html
http://stolicawolnosci.pl/8-ulice-dla-kobiet-kampania-spoleczna,aktu
http://wandanowicka.natemat.pl/83617,to-wlasnie-dzis-uplywa-95-lat-uzyskania-przez-kobiety-praw-wyborczych
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/01/27/w-polsce-tez-byla-prohibicja/
https://fundacjawip.wordpress.com/2013/05/10/damy-w-parlamencie-ii-rzeczpospolitej/
https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000001210&find_code=SYS&local_base=ARS10
http://nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=211447
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowa_Partia_Robotnicza
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1570649,1,pierwsze-poslanki-ii-rp.read
http://www.focus.pl/artykul/rzeczpospolita-babska-pierwsze-poslanki-ii-rzeczypospolitej
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2156052.html
http://www.rdc.pl/podcast/losiowisko-kobiety-w-parlamencie-ustawodawczym-1919-roku/
http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/wybory-parlamentarne-26-stycznia-1919-r-prawa-wyborcze-kobiet,artykuly,279624,1.html
http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=23622
https://wikivisually.com/lang-pl/wiki/Anna_Piasecka
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Franciszek Maszota oraz opublikowany na portalu Sępopol: W 100. rocznicę odzyskania niepodległości uczniowie z Sępopola wspominają Annę Piasecką
Oceń artykuł:

(0)