Wtorek, 16 października 2018. Imieniny Ambrożego, Florentyny, Gawła

Gala Wolontariatu w Bartoszycach

2017-12-05 19:07:00 (ost. akt: 2017-12-06 06:09:25)

Autor zdjęcia: Andrzej Grabowski

W Bartoszyckim Domu Kultury odbyła się dziś, czyli w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu, powiatowa Gala Wolontariatu 2017. Wyróżnienia odebrali wolontariusze z każdej z gmin oraz uhonorowani przez samorząd powiatowy.

Galę otwierał starosta bartoszycki Wojciech Prokocki. Witał wolontariuszy oraz burmistrzów i wójtów wszystkich gmin powiatu. W swym wystąpieniu przypomniał sylwetki św. Brata Alberta, czyli Adama Chmielowskiego oraz laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla św. Matki Teresy z Kalkuty. Mówił o tym, że są to postacie, które można stawiać za wzór wolontariuszom i każdemu człowiekowi.

Przypomniał też lokalnego wolontariusza, już nieżyjącego Stanisława Kierbiedzia. Wspominał jak pan Stanisław w nogą w gipsie malował linie na boisku, bo nie było innych chętnych. Zwrócił się też do burmistrza Bartoszyc o rozważenie, czy nie nazwać kompleksu sportowego przy ul. Korczaka jego imieniem.

Złożył gratulacje wolontariuszom po czym czynili to burmistrzowie i wójtowie którzy wręczali upominki wolontariuszom ze "swoich" gmin. Każdy z wolontariuszy był prezentowany przez prowadzących galę.

Uroczystość uświetniły występy wokalistek uczestniczących w zajęciach w Bartoszyckim domu Kultury. Po gali na wszystkich wolontariuszy i gości czekał poczęstunek w kawiarence BDK.

Oto wyróżnieni wolontariusze w kolejności prezentowania ich podczas Gali.

POWIAT BARTOSZYCKI
Emilia Szarek, uczennica klasy III A Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Od trzech lat działa w Młodzieżowej Grupie Joannitów, której głównym celem jest niesienie pomocy innym ludziom w myśl hasła „Z miłości do życia”. Brała udział w projekcie społecznym „Głosuję #skreśl bierność”. Jest jednym z najaktywniejszych członków Młodzieżowej Grupy Joannitów gdzie współorganizuje szkolenia, pokazy pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i dzieci z bartoszyckich przedszkoli. Bierze udział w pozoracjach, konkursach z pierwszej pomocy w szkole i poza nią (min. w Polskim Czerwonym Krzyżu). W maju tego roku wygrała Wojewódzki Turniej „Uruchom serce bliźniemu”. Niejednokrotnie brała też udział w zabezpieczeniach medycznych imprez dla dzieci i młodzieży na terenie naszego miasta.Emilia jest honorowym dawcą krwi, potencjalnym dawcą szpiku kostnego i zachęca innych do rejestracji w Fundacji DKMS, brała też udział w zbiórkach żywności organizowanych na terenie Bartoszyc.

Paweł Masiulaniec, uczeń czwartej klasy Technikum Handlowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Paweł Masiulaniec jest znany społeczności szkolnej ze względu na swoje zaangażowanie społeczne.Czynnie uczestniczył w następujących akcjach wolontariackich: akcja sprzątania grobów podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, akcja Świąteczna Zbiórka Żywności, akcja charytatywna Polskiego Czerwonego Krzyża, akcja Wielkanocna Zbiórka Żywności,, kwesta uliczna Polskiego Czerwonego Krzyża.Paweł Masiulaniec wyróżnia się dużym zaangażowaniem w prace na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Uczeń koordynował akcje wolontariackie. Paweł Masiulaniec odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest kontaktowy i nigdy nie odmawia pomocy.

Krystyna Oksiuta, Teresa Lemieszonek, Wacława Sokołowska. Od 2013 r. bardzo aktywnie działają w Parafialnym Zespole Caritas parafii p.w. Św. Jana Ewangelisty i MBC w Bartoszycach i uczestniczą w realizacji ogólnopolskich programów Caritas Polska, a także w inicjatywach Caritas Archidiecezji Warmińskiej i Caritas Parafialnej. Są to przede wszystkim działania polegające na zbiórce żywności w okresie przedświątecznym (Boże Narodzenie i Wielkanoc) oraz rozdzielanie żywności w ramach realizacji programu PEAD 2017 oraz Spiżarnia Caritas. Ponadto Wolontariuszki uczestniczyły przez cztery lata w akcji Aniołek (przygotowanie upominków dla dzieci z biednych rodzin w okresie Bożego Narodzenia), przygotowywały parafialną wigilię dla osób samotnych, przez trzy kolejne lata angażowały się w akcję Tornister Pełen Uśmiechu oraz Siatka Miłosierdzia. W okresie Adwentu przygotowywały śniadania dla dzieci uczestniczących w roratach. Odwiedzają w wolnym czasie osoby chore, samotne, które z racji stanu zdrowia nie opuszczają swoich mieszkań. Działalność dobroczynna w bieżącym roku obejmuje ok 300 osób nie tylko z parafii ale także z miasta i gminy Bartoszyce. W latach poprzednich było to ok 250 osób.

Anna Mielniczek – pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach od dnia powstania placówki oprócz wzorowego wykonywania swoich zadań zawodowych bardzo często angażuje się w działania o charakterze wolontariackim. Jest osobą wyjątkowo wrażliwą na potrzeby, troski i problemy innych osób, która zawsze znajdzie sposób aby pomóc drugiemu człowiekowi. Pomaga także dbać dyrekcji i kadrze pedagogicznej MDK o profesjonalny i sprawny przebieg organizowanych przez placówkę wydarzeń. Jest przy tym osobą odpowiedzialną, rzetelną, szczerą, a przy tym życzliwą, radosną, kulturalną i zawsze szanującą innych ludzi.

Andrzej Cichocki – od wielu lat pracuje jako nauczyciel zajęć sportowych w MDK w Bartoszycach prowadząc treningi kilku zespołów piłki ręcznej chłopców. Kandydat bardzo aktywnie działa także w Stowarzyszeniu Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach „PASJA”. Pan Andrzej kreatywnie, odpowiedzialnie i konsekwentnie realizuje wyznaczone sobie zadania spełniając przy tym marzenia swoich zawodników i ich rodziców o zdobywaniu sukcesów w sporcie kwalifikowanym. Jest przy tym osobą życzliwą, uczciwą, sprawiedliwą, wyróżniającą się dużą kulturą osobistą.

Miron Maciopa – jest wieloletnim pracownikiem Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach, który oprócz odpowiedzialnego, twórczego zaangażowania w realizację swoich zadań zawodowych wykonuje szereg działań wolontariackich na rzecz środowiska lokalnego. Pan Miron jest osobą wrażliwą na potrzeby innych ludzi, szczególnie dzieci, młodzieży i osób starszych. Poświęcając swój czas wolny bierze udział w różnorakich projektach, których założeniem jest niesienie pomocy, radości i poczucia przynależności do społeczeństwa. Jest przy tym osobą radosną, życzliwą, prawą o dużej kulturze osobistej.

Katarzyna Jacyna – To zwyczajna kobieta. Tak zwyczajna, że bardziej zwyczajnym być nie można. Spośród wielu zwyczajnych ludzi wyróżnia ją jednak wrażliwa dusza. Widzi to, czego inni zwyczajni nie widzą. Krzywdę, biedę naszych braci mniejszych. Poświęca im cały swój wolny czas. W dzień, a także i w nocy. Często za własne środki. Dba, pielęgnuje, leczy i kocha. Bo kto jak nie ona."A zresztą serce człowieka możemy ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta". O sobie mówi, że to nie ona wybiera zwierzęta, to zwierzęta ją wybierają. Katarzyna niosła pomoc bezpańskim, chory, cierpiącym i porzuconym zwierzętom. Pomagała w działalności adopcyjnej.

Szkolne Koło Wolontariatu pracujące przy Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Bartoszycach

GMINA BARTOSZYCE
Honorowy Wolontariusz Janina Kosińska – Od ponad 30 lat związana jest z miejscowością Łabędnik. W 2015 r. mieszkańcy powierzyli jej funkcję sołtysa i był to bardzo dobry wybór. Z pełnionej roli, wywiązuje się wzorowo. Pani Janina, dla większości po prostu ,,Jasia’’, to osoba odpowiedzialna, bezinteresowna i konkretna. Szczerze zaangażowana w różnego rodzaju działania służące rozwojowi Łabędnika i okolic. Dysponuje ogromną energią i determinacją w dążeniu do obranych celów. Jak sama mówi - ,,często działa szybciej niż myśli’’, co w jej przypadku, okazuje się niezawodną metodą osiągania zamierzonych celów.

Ewelina Biały - To mieszkanka Skitna, która aktywnie działa na rzecz swojej wsi. Osoba ciepła, otwarta, wrażliwa na krzywdę innych ludzi. Posiadająca duszę artystyczną stara się wpłynąć na piękno otoczenia, w którym mieszka. Angażuje przy tym innych mieszkańców do działania. Społecznie wykonała murale na budynku gospodarczym oraz przystanku autobusowym w Skitnie. Chętnie podejmuje się zajęć z dziećmi, a swoją pasją do malowania zaraża nie tylko dzieci, ale także dorosłych.

Donata Bogusławska – mieszkanka Osieki. Jest to osoba ciepła, wrażliwa pełna energii i bardzo pracowita. Uzdolniona artystycznie, potrafi dzielić się swoim talentem z innymi. Przekłada się to na płaszczenie pracy społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Osiece gdzie bierze udział w warsztatach artystycznych i spotkaniach Jest to osoba bardzo odpowiedzialna, która zawsze służy pomocą i można na niej polegać.

Marzanna Domoradzka – mieszkanka Wirwilt, prywatnie szczęśliwa żona i mama dwojga dzieci, miłośniczka zwierząt. Zawodowo – kompetentny, skrupulatny i odpowiedzialny „strażnik” finansów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Wyjątkowa osobowość o ścisłym, matematycznym umyśle i głęboko humanistycznej postawie. Aktywne i silne ogniwo Stowarzyszenia Wspólny Dom Na rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce. Autorka i realizatorka wielu projektów ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb i rozwój mieszkańców Wirwilt i innych gminnych miejscowości na płaszczyźnie środowiska społecznego, naturalnego i kulturalnego. Kreatywna, konkretna i skuteczna w działaniu. Lubiana i szanowana przez szerokie grono współpracowników, petentów, beneficjentów projektowych przedsięwzięć, dzieci oraz znajomych za życzliwość, serdeczność, uczciwość i zawsze towarzyszący jej uśmiech. Dobry duch Wirwilt, Stowarzyszenia Wspólny Dom, GOPS-u i całej Gminy Bartoszyce.

Beata Dubrowna – mieszkanka Bezled, radna gminy Bartoszyce, pracuje w samorządzie już trzecią kadencję. Prywatnie matka trójki dzieci, które są całym jej światem. W swoich działaniach wspiera osoby i instytucje chroniące dzieci i ich dobro. To osoba dobrowolnie niosąca pomoc i angażująca się w prace na rzecz osób w różnych obszarach życia społecznego. Ma cechy dobrego wolontariusza. Lubi ludzi tak zwyczajnie, po prostu – rozumie ich, jest serdeczna i empatyczna.

Wojciech Ferdycz – sołtys sołectwa Rodnowo, który od kilku lat niezmiennie stanowi wzór do naśladowania. Dobrowolnie i świadomie wspiera własną pracą społecznie pozytywne inicjatywy. Jako sołtys współorganizuje działania, które czynią ten świat lepszym miejscem do życia, zwłaszcza dla mieszkańców sołectwa Rodnowo. Wojtek jest osobą pełną pomysłów, chętny do pracy i do niesienia pomocy innym. Pomysły szybko wprowadza w życie, angażując przy tym mieszkańców. Dzięki mobilizacji Wojtka wieś Wojtkowo uzyskała III miejsce w konkursie „Czysta i estetyczna wieś gminy Bartoszyce 2017” dając przykład na to jak swoją postawą i zaangażowaniem można w skuteczny sposób integrować lokalne społeczeństwo.

Józef Hładasz - mieszkaniec Rodnowa, emerytowany nauczyciel, miłośnik historii i geografii. Człowiek o dużym poczuciu humoru, jednocześnie odpowiedzialny i rzeczowy. Wieloletni przewodniczący Lokalnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rodnowie. Od lat zaangażowany w działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska. Inicjator wielu spotkań, imprez adresowanych do ludzi starszych. Owocnie współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz poprawy życia lokalnej społeczności. Aktywnie współdziała z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tolko oraz Domem Kultury w Rodnowie organizując m.in. uroczyste obchody „Dni Seniora”.

Elżbieta Jakóbczyk - mieszkańcy obdarzyli ją zaufaniem i powierzyli funkcję sołtysa sołectwa Tolko, którą pełni od 2 lat. Pani Ela mimo pracy zawodowej nie szczędzi czasu i energii na rzecz poprawy wizerunku miejscowości. Angażuje mieszkańców do prac na rzecz wsi poprzez urządzenie miejsca na ogniska rodzinne i środowiskowe, odmalowanie ogrodzenia i urządzeń na placu zabaw, porządkowanie terenu wokół chodników. Na szczególną uwagę zasługuje jej dbałość o urokliwą „Zieloną Dolinę”, gdzie wśród krzewów i kwiatów chętnie odpoczywają młodsi i starsi mieszkańcy. Z jej inicjatywy ustawiono tu ławki, kosze na śmieci, dokonano nowych nasadzeń. Aktywnie działa w Radzie Parafialnej.

Kazimierz Kaczyński - mieszkaniec Galin, rolnik, z zamiłowania społecznik. Na co dzień prowadzi gospodarstwo rolne. Zawsze życzliwy i chętny do pomocy przy działaniach społecznych. Z jego inicjatywy i środków przebudowano aleję wokół kościoła oraz wymieniono część oświetlenia wewnątrz kościoła. Pan Kazimierz czynnie uczestniczy w pracach mających na celu poprawę stanu lokalnych dróg. Zawsze służy swoją radą i pomocą.

Danuta Matijcio -mieszkanka Galin, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Galinach. Członkini Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”. Inicjatorka i realizatorka projektów unijnych związanych z organizacją zajęć w czasie ferii i wakacji dla. Czynna uczestniczka wielu prac na rzecz społeczności lokalnej. Dba o piękno i estetykę swojej miejscowości. Bierze udział w licznych imprezach okolicznościowych i kulinarnych reprezentując Galiny. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, jeżeli w coś się zaangażuje to z pozytywnym zakończeniem.

Bożena Mączyńska – Od 2009 roku jest opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK. Swoją działalnością charytatywną zaraża młodzież, z którą wspólnie prowadziła na terenie szkoły i w środowisku różne akcje charytatywne: „Gorączka złota”, „Zakręcona akcja”, „Kup pan szczotkę”, zbiórka karmy dla zwierząt dla Gminnej Przechowalni zwierząt w Sędławkach, pomoc pogorzelcom. Pani Bożena wraz z wolontariuszami była organizatorem zabaw dla dzieci i środowiska: „Święto pieczonego Ziemniaka” , „Powitanie Wiosny”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Dziecka” czy „Powitanie wakacji”.

Damian Nurczyk - mieszka w Tolko. Jest pracowitym, sumiennym i odpowiedzialnym młodym człowiekiem oraz wielkim miłośnikiem piłki nożnej. W 2015 roku wstąpił do drużyny piłki nożnej w Tolko, a rok później został jej kapitanem. Na boisku jest bramkarzem. Potrafi jednak w każdej sytuacji wesprzeć swoją drużynę i kiedy trzeba gra w polu. Dzięki swoim predyspozycjom osobowościowym przyciągnął młodych, którzy zaczęli spędzać w sposób aktywny czas i realizować się w lidze sołeckiej. W sezonie 2015 drużyna z Tolko zajęła VI miejsce w lidze Sołeckiej Gminy Bartoszyce. Natomiast w 2016r. od kiedy jest kapitanem – III miejsce.

Robert Piecewicz – mieszkaniec Barciszewa. Nieodpłatnie prowadzi zajęcia z drużyną seniorów Klubu Sportowego Wojciechy, angażuje się w polepszenie infrastruktury sportowej boiska. Aktywnie i skutecznie prowadzi sprawy organizacyjne pozwalające funkcjonować klubowi w strukturach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Jest osobą koleżeńską potrafiącą skupić wokół siebie osoby , które chcą czynnie uprawiać sport. Obecnie bierze udział w kursie trenerskim UEFA C , który pozwoli mu podnieść swoje kwalifikacje trenerskie, dzięki którym podniesie się poziom sportowy zawodników KS Wojciechy. Zawsze chętny do pracy, poświęcający mnóstwo prywatnego czasu klubowi.

Janina Rucińska – mieszkanka Wirwilt. Pani Janina jest osobą bardzo energiczną. Dba o czystość nie tylko wokół własnej posesji ale także na placu zabaw i w najbliższej okolicy. Chętnie uczestniczy we wszystkich akcjach społecznych i projektach realizowanych w miejscowości. Chętnie wspiera prace nad estetyką i wizerunkiem wsi. Plewi truskawki i poziomki posadzone na placu zabaw, przygotowywała klomby i sadziła na nich kwiaty i krzewy. Nieoceniony jest jej kunszt kulinarny, którym dzieli się podczas imprez integracyjnych, na które przynosi pyszne i słodkie ciasta.

Marzena Suprynowicz - mieszka w Osiece. Od trzech lat czyli od chwili wybudowania i otwarcia świetlicy wiejskiej w Osiece, jest bardzo zaangażowana w jej działalność. Jest to postać ciepła, wrażliwa, nietuzinkowa, tryskająca pozytywną energią, posiadająca głowę pełną pomysłów, które przekłada na wartościowe przedsięwzięcia. Stymuluje do twórczego działania, rozwijającego zainteresowania i pasje: dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Z jej inicjatywy w świetlicy odbywają się cyklicznie spotkania grupy 60+ oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Jest inicjatorką i współorganizatorką imprez kulturalnych, okolicznościowych, wieczorów autorskich, spotkań edukacyjnych. Nie szczędząc prywatnego czasu, bierze również udział w pracach służących poprawie estetyki wsi. Pani Marzena aktywnie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tolko, Urzędem Gminy w Bartoszycach, Stowarzyszeniem Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce, co owocuje skutecznymi działaniami na rzecz lokalnej społeczności.

MIASTO GÓROWO IŁAWECKIE
Kibice Cresovii — za bezinteresowny doping i towarzyszenie drużynie piłkarskiej nawet w najdalszych wyjazdach, a także za coroczną organizację akcji "Szlachetna paczka" oraz innych akcji charytatywnych.

Maciej Horak i Wiara Cresovia znani są ze wspierania akcji charytatywnych na terenie Górowa Iławeckiego. Z wielkim oddaniem przygotowują co roku “Szlachetną paczkę”, angażując do tego także zawodników klubu. Zorganizowali zbiórkę charytatywną na rzecz rehabilitacji dziecka jednego z kibiców, aktywnie uczestniczą w obchodach świąt narodowych, robiąc to w sposób godny i mogący stanowić wzór dla całej Polski.

GMINA GÓROWO IŁAWECKIE
Aneta Pimpis – mieszkanka Kandyt. Z wykształcenia humanistka. Laureatka Internetowego Festiwalu Literackiego Euroczytanie 2007.Od wielu lat angażuje się w prace na rzecz Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Kandytach. Z wielkim zaangażowaniem i pasją włącza się w działania zmierzające w kierunku promowania literatury i czytelnictwa.

Andrzej Piędziak.- Sołtys Sołectwa Pieszkowo i Radny Gminy Górowo Iławeckie. Niekwestionowany lider społeczności lokalnej. Działa na rzecz mieszkańców sołectwa i gminy, angażuje się w pomoc osobom potrzebującym.

Jolanta Widlak – Sołtys Sołectwa Zielenica. Aktywizuje lokalny rozwój społeczny w Zielenicy. Aktywna działaczka i organizatorka życia na wsi, w tym spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Iwona Biernacka – Sołtys sołectwa Lipniki i Radna Gminy. Wspaniały lider i dobra dusza lokalnej społeczności. Swoim entuzjazmem potrafi rozproszyć marazm mieszkańców w swojej małej ojczyźnie Lipnikach. To dzięki jej działaniom popegeerowska wieś „na końcu świata” przystąpiła do konkursów „czysta i estetyczna wieś” zarówno gminnego jak też wojewódzkiego.

Piotr Gnaś – mieszkaniec Toprzyn, czynnie zaangażowany w życie społeczne wsi, szkoły i parafii. Jest inicjatorem i jednym z głównych wykonawców wielu prac podnoszących estetykę wsi. Brał udział w projektach: „Toprzyny- jesteśmy u siebie 2012” oraz „Czysta i estetyczna wieś 2017” , w którym wieś zajęła I miejsce.

MIASTO I GMINA BISZTYNEK
Anna Łuckiewicz - Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowana przez Sołtysa Nowej Wsi Reszelskiej.
Od 2012r. aktywnie uczestniczy w tworzeniu i utrzymaniu placu rekreacyjno- sportowego w Nowej Wsi Reszelskiej. Od maja do października bieżącego roku przepracowała bezinteresownie 70 godzin.

Julia Romanowska - Nominowana i wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”.
16 letnia mieszkanka Bisztynka, Harcerka 11 Drużyny Starszoharcerskiej w Bisztynku, wokalistka i gitarzystka zespołu B&R, członkini grupy ogniomachaczy Teatr Światła.

Wiktoria Drozdowska - Nominowana i wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”.
16-letnia mieszkanka Bisztynka, Drużynowa 11 Drużyny Starszoharcerskiej z Bisztynka, ochotniczka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Bisztynku, wolontariuszka w Stowarzyszeniu „Przestrzeń”. Chętnie udziela się w różnych akcjach charytatywnych, jest pomocna i serdeczna dla innych. Brała aktywny udział w realizacji projektu „Znaczenie pszczół w przyrodzie”.

Wiktoria Derbin - Nominowana i wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”.Wiktoria to 16 letnia mieszkanka Bisztynka, której pasją jest machanie poi z ogniem w Teatrze Światła. Jako wolontariuszka udziela się w wielu akcjach charytatywnych. Jako harcerka była wolontariuszem podczas zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brała udział w projekcie „Znaczenie pszczół w przyrodzie” realizowanym przez Stowarzyszenie „Przestrzeń".

Marcin Patrejko - Wyróżniony przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowany przez Stowarzyszenie „Przestrzeń”.
Pan Marcin jest nauczycielem matematyki, fizyki oraz wychowania fizycznego, zaangażowanym w życie szkoły oraz społeczeństwa. Doskonale spisał się jako opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Publicznego w Bisztynku. Siła napędowa do działania wśród uczniów.

Tomasz Gruza - Wyróżniony przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”, nominowany przez Sołtys Księżna.
Pan Tomasz jest młodym rolnikiem, bardzo dynamicznie rozwijającym działalność rolniczą. Od urodzenia jest mieszkańcem wsi Księżno, tradycje społecznikowskie są cechą jego rodziny. Mimo ogromu pracy zawsze jest gotów do działań na rzecz wsi. Jest członkiem Rady Sołeckiej, człowiekiem życzliwym i inspirującym, z dużym wyczuciem estetyki.

Anna Stefańska
- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowana przez Sołtys Bisztynka.
Pani Ania przez 20 lat pracowała w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznego w Bisztynku. Zawsze zaangażowana i oddana pracy z dziećmi. Sama jest mamą 8 córek! Pomimo licznych zajęć i obowiązków związanych z gospodarstwem rolnym prowadzonym wraz z mężem zawsze znajduje czas dla innych, a szczególnie potrzebujących. Wspierała bale charytatywne organizowane na rzecz ciężko chorych dzieci z terenu Gminy i Miasta Bisztynek.

Wioletta Piórkowska - Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”, nominowany przez Sołtys Bisztynka.
Pani Wioletta już drugą kadencję pełni funkcję Przewodniczącej Rady Sołeckiej Sołectwa Bisztynek, wcześniej zaangażowana w pracę Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznym w Bisztynku. Chętnie wspiera i uczestniczy w akcjach charytatywnych.

Mirosława Sobótka - Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”, nominowana przez Sołtys Paluz.
Pani Mirosława zaangażowała się w poprawę wyglądu i estetyki sołectwa, pomagając w utrzymaniu zieleni oraz w organizację spotkań integracyjnych mieszkańców.

Bożena Depta - Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowana przez Prezesa OSP Paluzy.
Pani Bożena od wielu lat bezinteresownie wspiera działalność jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paluzach. Angażuje się w utrzymanie zieleni wokół budynku remizy, prowadzi sprawy administracyjne jednostki oraz pomaga w organizacji spotkań strażaków ochotników.

Radosław Wójcicki - Wyróżniony przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowany przez Sołtys Sątop. Pan Radosław jest niezwykle pracowity. Bezinteresownie podejmuje działania na rzecz poprawy estetyki wsi. Od wielu lat zajmuje się pielęgnacją i utrzymaniem boiska wiejskiego.

Ryszard Chęciński - Wyróżniony przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2017”, nominowany przez Sołtys Sątop.
Pan Ryszard chętnie angażuje się w pomoc osobom potrzebującym oraz w prace na rzecz sołectwa. Samodzielnie i z własnej inicjatywy przygotował i przeprowadził obchody 680-lecia założenia miejscowości Sątopy

MIASTO I GMINA SĘPOPOL
Anna Żejmo
Od 2006 r. jest zaangażowana w działalność na rzecz członków Miejsko-Gminnego Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu, a od 2016 roku jest Prezesem tego Stowarzyszenia. Jako wolontariuszka pomaga osobom bezrobotnym, niesamodzielnym, samotnym matkom oraz wszystkim tym, którzy potrzebują jej pomocy.

Ewa Siedler
Od wielu lat aktywnie działa na wielu płaszczyznach życia społecznego i kulturowego. Dała się poznać jako osoba życzliwa i otwarta na problemy drugiego człowieka. Od 2016 roku działa aktywnie w Świetlicy Wiejskiej w Dzietrzychowie, w której zorganizowała wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży. Z własnej inicjatywy prowadziła m.in.: zajęcia kulinarne oraz zajęcia rękodzieła artystycznego.

Bogdan Baczewski
Sołtys sołectwa Stopki został zgłoszony przez mieszkańców swojego sołectwa, którzy docenili jego wolontariacką pracę na rzecz miejscowości. Działa w różnych organizacjach: LGD „Barcja”, Stowarzyszeniu „Ożywić Łynę”, wspiera klub sportowy LKS „Łyna Sępopol” oraz pomaga dostarczać dla ludności sołectwa dary pochodzące z Fundacji Niemieckiej.

Joanna Waręcka
Ubiegłoroczna absolwentka Gimnazjum im. I. Sendlerowej w Sępopolu, zdobywczyni tytułu „Uczeń Otwartego Serca”. Swa postawą społeczną od kilku lat daje dowód tego, iż zasługuje na ten tytuł. Aktywność społeczna Joasi miała zasięg szkolny, ale i lokalny. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jej praca w ramach Szkolnego koła PCK.


MIASTO BARTOSZYCE
Kategoria:
SPORT I REKREACJA
Karol Chilmanowicz (Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska LEGIA-BART) Od listopada 2011 r., członek Komitetu Założycielskiego i skarbnik Zarządu. Koordynator administracyjny, partner projektu LEGIA SOCCER SCHOOLS. Znawca potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju psychofizycznego, organizator cyklicznych zajęć szkoleniowych z zakresu piłki nożnej dla dzieci w przedziale wiekowym 3-13 lat.

Zdzisław Hryniewicki (Miejski Ludowy Klub Sportowy „Siła”)
Trener w Klubie od 3 lat. Zawsze pomocny, cierpliwy, odpowiedzialny,
z pozytywnym nastawieniem do ludzi. Od ponad 40 lat trener, instruktor
i pedagog. Podejmując trafne i odpowiedzialne decyzje kieruje się głosem swojego serca. Bardzo lubiany przez dzieci i młodzież. Współorganizator wszystkich zawodów organizowanych prze Klub. Bezinteresowny propagator sportu na terenie naszego województwa.

Piotr Marzec (Bartoszycki Klub Kolarski „Rant”)
Zaangażowany członek Klubu, uprawiający kolarstwo górskie i szosowe. Współorganizator I Bartoszyckiego Maratonu MTB, I Bartoszyckiego Kryterium Szosowego, IX Międzynarodowego wyścigu MTB na Górze Zamkowej (przygotowywanie tras zawodów, pozyskiwanie sponsorów, pomocy rzeczowej, promocja inicjatywy lokalnej w mediach (również
o zasięgu ogólnopolskim).

KULTURA I EDUKACJA
Bożena Szendorowicz (Bartoszyckie Stowarzyszenie na rzecz Honorowego Krwiodawstwa Dawstwa Szpiku Kostnego i Dawców Organów RUBIN)
Od 7 lat aktywna członkini Stowarzyszenia. Miła, koleżeńska a przy tym bardzo skromna. Zawsze chętna do działania. Pozyskuje duże ilości upominków, wykorzystywanych przez Stowarzyszenie we wszystkich podjętych przez nie działaniach.

Ewa Kowalska (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś-my”) Od 2001 r., aktywna członkini Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś-my” w Bartoszycach. Również od 16 lat organizatorka integracyjnych Powiatowych Festynów Rodzinnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Od 2006 r., organizatorka Powiatowych Festiwali Karaoke dla dzieci i młodzieży. Założycielka grupy teatralnej „Wesoła Gromada”.

Anna Kozieniec (Związek Sybiraków Koło w Bartoszycach)
Od 3 lat członkini Zarządu Koła w funkcji Sekretarz – księgowa. Zaangażowana w pracę na rzecz członków Związku Sybiraków. Organizatorka spotkań Stowarzyszenia, zaradna księgowa. Współorganizatorka przedsięwzięcia dotyczącego ufundowania Krzyża Pamięci Sybiraków oraz nadania imienia Sybiraków dla ronda przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.

Aneta Przybyłek (Stowarzyszenie Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja”)
Od 5 lat działa na rzecz Stowarzyszenia. Uczynna, pogodna, życzliwa, empatyczna, pracowita, zamiłowana taterniczka a jednocześnie dusza artystyczna. Obecnie V-ce prezes Stowarzyszenia oraz kronikarz. Zaangażowana we współpracę w ramach projektu pn. „Spotkania wokół bartoszyckiej poezji” oraz organizację konkursu literackiego im. Leonarda Turkowskiego. Propagatorka działań na rzecz integracji kulturalnej.

Elżbieta Jóźwicka (rekomendacja – Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Bartoszycach) Od 28 lat zaangażowana nauczycielka przedmiotów zawodowych (gastronomicznych) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach oraz członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego. Organizatorka wielu wojewódzkich konkursów kulinarnych takich, jak: „Smaki Trzech Kultur”, „Tradycyjne Potrawy Świąteczne”, „Kuchnie Świata”. Organizatorka warsztatów, pokazów, przeglądów gastronomicznych na terenie miasta: „Kuchnie narodów”, Warsztaty Sushi, „Zapomniana kuchnia staropolska” jak również wyjazdów edukacyjnych dla uczniów na ogólnopolskie konkursy kulinarne.

Ewa Kozieł (Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury
w Bartoszycach „Pasja”) Współzałożycielka Stowarzyszenia „Pasja” w 2012 r. Aktywna, pomysłowa i odpowiedzialna. Nie bojąca się nowych wyzwań. Autorka lub współautorka przedsięwzięć i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, m. in. : Wakacyjnego Tygodnia Atrakcji, Wiosennych Ogólnopolskich Turniejów Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce, Piłki Ręcznej Chłopców – Rozgrywki Ligowe i Turnieje Towarzyskie, Zimowych Ogólnopolskich Turniejów Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Bartoszyckiego, Sportowych półkolonii – Handball Team MDK Bartoszyce, Wakacyjnego Klubu Młodych Odkrywców, Festynu Rodzinnego w MDK Bartoszyce, Lofanu 2013.

Emilia Dmochowska (Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z UJN „KAŁYNA”. Stowarzyszenie wspiera od 2014 r. Aktywna i rzetelna, kreatywna, odpowiedzialna i sumienna. Zawsze chętnie służy pomocą przy sprawach administracyjnych i kulturalnych. Mocno zaangażowana w realizację wszystkich inicjatyw kulturalnych, mających na celu promocję kultury i tradycji ukraińskiej, a także polsko-ukraińską integrację środowiska bartoszyckiego.

Paweł Wołoch (rekomendacja Bartoszyckiego Domu Kultury) Od wielu lat współpracuje na wielu płaszczyznach z Bartoszyckim Domem Kultury oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami. W 2016 r., podpisał z BDK porozumienie o wzajemnej współpracy. Aktywnie uczestniczy w przeprowadzaniu kreatywnych zajęć dla dzieci. Służy pomocą logistyczną we wszelkich imprezach organizowanych w naszym mieście. Wspólnie z harcerzami organizuje: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Karnawałowy Bal Przebierańców, Motomajówkę, Dzień Dziecka, Wesołe Podwórka, Pikniki Rodzinne, Mikołajkowe Show..

POMOC SPOŁECZNA
Monika Gierasim (Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Bartoszycach) – laureatka konkursu 8 wspaniałych. Od ponad 4 lat należy do grupy społecznych instruktorów młodzieżowych, działających przy Oddziale Rejonowym PCK w Bartoszycach. Bierze czynny udział we wszystkich działaniach na rzecz Stowarzyszenia, tj. w kwestach ulicznych, pomocy w przygotowywaniu śniadania wielkanocnego, przy organizacji Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zaangażowana w przygotowywanie Rejonowej Olimpiady promującej Zdrowy Styl Życia. Jest osobą otwartą, lubiącą pomagać, wrażliwą na ludzką krzywdę.

Izabela Seretna (Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach) Empatyczna, cierpliwa, „bezkolizyjna” w kontaktach interpersonalnych. Umiejąca aktywnie słuchać, odpowiedzialna, obowiązkowa, tolerancyjna. Działaczka stowarzyszenia od 1 roku. Zaangażowana w pomoc osobom chorym i niesamodzielnym w adaptacji do warunków życia oraz zmian związanych z chorobą. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osób chorych. Udziela również wsparcia emocjonalnego zarówno osobom chorym jak i ich rodzinom.

Danuta Kantowicz (Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Koła Bartoszyce) Członkini Stowarzyszenia od 1996 r. W latach 1993-2003 – przewodnicząca Zarządu Koła a od 2003 r., do chwili obecnej członkini Zarządu Koła. Bardzo zaangażowana społecznie, budząca zaufanie i ciepło. Otwarta i wrażliwa na ludzkie problemy. Bardzo aktywnie pomaga w przygotowywaniu comiesięcznych spotkań członków organizacji. Swoją pogodą ducha, opanowaniem i rozwagą pomaga rozwiązywać trudne problemy.

Wanda Zimnicka (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Bartoszycach) Członkini Związku od ponad 10 lat. Do 2015 roku pełniąca funkcję skarbnika. Miła, koleżeńska, uczynna, nad wyraz skromna, chętna do pomocy. Jednym słowem - człowiek – dusza.

Karolina Jędryczka-Koper (SION Bartoszyce)
Od najmłodszych lat aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Największą aktywność datuje na 2015 r. Pogodna, uśmiechnięta, pełna energii i pomysłów. Bardzo zaangażowana
w sprawy społeczne oraz działalność Stowarzyszenia, jak również
w działalność ZHP, gdzie jako instruktor uczestniczy w różnego rodzaju imprezach jak również zachęca do równego traktowania osób z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi. Inicjatorka powołania w 2016 r., 17 Gromady Zuchowej „Smerfy”, gdzie z zamiłowaniem opiekuje się dziećmi. Doskonale łączy swoją pasję harcerską z wolontariatem. Realizuje z powodzeniem projekt terapeutyczno-artysytczny pn. „Tęczowy Świat”, który daje dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej wiele radości.

Zofia Sokołowska (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Bartoszycach) Od początku istnienia Stowarzyszenia pełni funkcję Skarbnika zarządu. Uczynna, zawsze służąca pomocą, dobrą radą. Sumienna i skrupulatna. Aktywnie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia, współorganizuje wszystkie imprezy w Kole Miejsko-Powiatowym. Nigdy nie odmawia pomocy, wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka.

Zbigniew Bucki (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Bartoszyce)
Od 5 lat w ZHP. Od 2 pełni funkcję członka Komendy ds. pracy z kadrą. Główne ogniwo napędzające bartoszyckie harcerstwo. Organizator kursów liderskich i trenerskich nie tylko dla harcerzy. Hand Hunter. Jego najnowszym projektem jest włączenie w szeregi ZHP bartoszyckich nauczycieli.

LAUR AKTYWNOŚCI 2017

Pomoc społeczna:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich
w Bartoszycach


Inicjatywa promująca dziedzictwo kulinarne „Gotuj na szóstkę”, której celem jest promocja kulinarnych tradycji, wywodzących się z kuchni polskiej, poprzez organizację warsztatów, pokazów kulinarnych. Ponadto popularyzująca potrawy regionalne oraz zdrową
i ekologiczną kuchnię jak i naukę gotowania.

Sport i Rekreacja
Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach „Pasja”.

V Ogólnopolski Wiosenny Turniej Piłki ręcznej chłopców o puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce – Handball Nova Mazur 2017 (rocznik 2006).
Organizacja największego w północno-wschodniej Polsce turnieju dla najmłodszych piłkarzy ręcznych w dniach: 12-14 maja 2017 r., w Hali ZSP nr 1 w Bartoszycach. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 300 młodych zawodników, wielu kibiców, zarówno miejscowych jak i przyjezdnych.

Kultura i Edukacja
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Komenda Hufca Bartoszyce

Obchody 70-lecia Hufca ZHP, zorganizowane w dniach 8-10.09.17 r. , z udziałem służb mundurowych, uświetnione Mszą Świętą z uroczystym poświęceniem sztandaru, uroczystą galą, apelem, grą miejską: „Tropem Szarych Szeregów”, wystawą oraz przede wszystkim koncertem, który zgromadził ogromną rzeszę fanów harcerstwa (ponad 800 osób).

Specjalne wyróżnienia Burmistrza Miasta Bartoszyce:
Lech Andrzej Darski (rekomendacja MBP)
Nauczyciel, geograf, społecznik, kolekcjoner minerałów. Od kilkunastu lat organizator w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach wystaw
i prelekcji, poświęconych minerałom z prywatnej, bogatej i unikatowej kolekcji. W ramach cyklu „człowiek z pasją” przygotowywał liczne wystawy oraz wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Bartoszyc i regionu, poświęcone minerałom. Ekspozycje cieszyły się ogromną popularnością, były ozdobą wszystkich spotkań kulturalnych, odbywających się w bibliotece.

Piotr Sekita (Stowarzyszenie Bartoszyckie Środowisko Narodowo-Patriotyczne „Patria”)
Współzałożyciel Stowarzyszenia. Od 3 lat piastuje stanowisko Prezesa Zarządu. Organizator i współorganizator imprez m. in. : upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych, Powstania Warszawskiego, rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Organizator okolicznościowych zawodów strzeleckich i biegów.

Daniela Czajkowska (rekomendacja MOPS Bartoszyce)
Od ponad 10 lat jedna z najaktywniejszych wolontariuszek Klubu Seniora, funkcjonującego w ramach Dziennego Domu „Senior-Wigor” w MOPS Bartoszyce, zaś od lat 6 pełni funkcję przewodniczącej. Sumienna, obowiązkowa, punktualna, bezinteresowna, koleżeńska. Pełna szacunku wobec drugiego człowieka. Zaangażowana w bieżącą działalność Klubu, w tym w czwartkowe spotkania tematyczne, spotkania aktywizująco-integracyjne oraz okolicznościowe. Cierpliwa i empatyczna w kontaktach z seniorami i nie tylko. Wspierająca realizację działań w zakresie bezpieczeństwa osób starszych, m. in. przy realizacji projektu: „Bliscy nie krzywdzą – bliscy kochają” oraz „Bliżej siebie – lokalnie przeciwko przemocy w rodzinie”. Ponadto aktywna członkini zespołu „Srebrne nuty”.

Lista laureatów XXIII edycji samorządowego konkursu nastolatków
„Ośmiu wspaniałych” 2017’:


WERONIKA STAPEL – nominowana przez Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, rekomendowana przez Stowarzyszenie Patrol Interwencyjny ds. zwierząt gospodarskich w Nowakowie Trzecim gm. Elbląg oraz przez firmę „Bartkolor” w Bartoszycach. Działa bardzo aktywnie w wolontariacie od 2015 r. Jest osobą bezinteresowną, życzliwą, skromną, chętnie udzielającą pomocy m. in. przy zbiórkach żywności, nauczycielom i wychowawcom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w pracy pozalekcyjnej. Od kilku lat Zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Przyjaźń”, gdzie pomaga trenerom w prowadzeniu zajęć z młodszymi kolegami i koleżankami. Oddana przede wszystkim chorym i potrzebującym zwierzętom. Współorganizatorka zbiórek na ich rzecz. Propagatorka humanitarnego traktowania zwierząt, ochrony środowiska oraz zdrowego stylu życia.

MONIKA GIERASIM
– nominowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach. Osoba wesoła, życzliwa, lubiąca pomagać innym ludziom.Od ponad 4 lat związana z młodzieżową grupą społecznych instruktorów przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Biorąca czynny udział w zbiórkach i kwestach ulicznych, ćwiczeniach w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaangażowana w przygotowywanie Rejonowej Olimpiady, promującej zdrowy styl życia. Współorganizatorka śniadania Wielkanocnego dla ludzi chorych i potrzebujących. Jej motto życiowe brzmi: „Życie jest po to, żeby dawać z siebie jak najwięcej”.

ELIZA GŁÓD – nominowana przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Rekomendowana przez Stowarzyszenie „Przestrzeń” z Bisztynka Działalność wolontarystyczną rozpoczęła w 2013 r. To osoba o wielkim sercu, zaangażowana w pomoc drugiemu człowiekowi. „Zaraża” swoją energią i chęcią do działania inne osoby. Prowadzi aktywność pro publico bono na wielu płaszczyznach i o szerokim zasięgu (teren miasta, powiatu bartoszyckiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego). Jest wolontariuszem Szkolnego Koła PCK, Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, świetlicy socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszycach oraz Stowarzyszenia „Przestrzeń” w Bisztynku. Poprzednio wolontariusz w Ośrodku Rekolekcyjnym „Zacheusz” w Nowym Kawkowie. Organizatorka zbiórek, prowadząca licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Inicjatorka cieszącej się dużą popularnością akcji: „Szkolny Kiermasz Ciast” w LO, której odbyły się dwie edycje,
a środki pieniężne zasiliły konta potrzebujących dzieci.

KINGA BĄCIK – nominowana przez Szkołę Podstawową nr 8 w Bartoszycach
w Bartoszycach. Rekomendowana przez szkolne koło PCK, Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyna” a także Komitet Społeczny „Razem z Ukrainą”, na rzecz którego jest bardzo zaangażowana w pracę. Szczególnie aktywna w środowisku szkolnym, w tym w samorządzie szkolnym. Inicjatorka wielu przedsięwzięć, mających na celu pomoc potrzebującym. Uczestniczka działań wolontariackich na rzecz wsparcia ofiar kijowskiego Majdanu oraz wojny na wschodzie Ukrainy. Zorganizowała m. in. zbiórkę dla rannych żołnierzy z Ukrainy, przebywających w Polsce na rehabilitacji.Wolontariuszka działająca przy Szkolnym Kole PCK oraz Stowarzyszeniu Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyna”. Pomoc – to Jej pasja, a marzenie: „aby na świecie było mniej potrzebujących pomocy, ale żeby było Ich mniej, musi być więcej pomagających”.

OLGA HALINA ROBINS - nominowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Bartoszycach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od stycznia 2015 r. Członkini Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki w szkole oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej, działającego w ramach projektu: Dyskusyjne Kluby Książki na Warmii i Mazurach. Inspiruje młodzież do sięgania po książkę, kreując modę na czytanie, w dobie powszechnego Internetu. Pomocna w pracy bibliotecznej przy organizacji konkursów, spotkań, zajęć plastycznych oraz innych działaniach, promujących książkę i bibliotekę. Aktywnie uczestniczy w zbiórkach żywności, organizowanych przez Bank Żywności w Olsztynie. Jak mówi: „jest to jeden z niewielu momentów, gdy kilogramy książek zamieniam na kilogramy innych dóbr, które mogę komuś ofiarować”.

JUSTYNA WOŁOCH
– laureatka zgłoszona do etapu ogólnopolskiego. Nominowana przez ZHP, Hufiec w Bartoszycach. Wolontariuszka od 5 lat. Instruktor od 3 lat, obecnie drużynowa Żeńskiej Drużyny nastolatek w wieku 13-16 lat. Harcerstwo jest Jej stylem życia. Opieka nad dziewczętami daje Jej dużo satysfakcji i motywuje do dalszej pracy, jest dla Nich niewątpliwie autorytetem ale też przyjacielem. Wykazała duże zdolności organizacyjno-logistyczne przy organizacji pieszego rajdu harcerskiego dla 300 harcerzy z bartoszyckiego hufca. Na co dzień kieruje się dewizą: „Zostawmy świat trochę lepszym, niż go zastaliśmy”.Zobacz naszą fotorelację z Gali Wolontariatu 2017.

Andrzej Grabowski
a.grabowski@gazetaolsztynska.pl
Polub nas na Facebooku:

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Zobacz także

Komentarze (4) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Dla kibiców #2391821 | 37.248.*.* 6 gru 2017 12:49

  Dla kibiców cresovii gratulacje zasluzone

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-4) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. qwwerty #2391355 | 83.6.*.* 5 gru 2017 19:33

   Klasyka, wolontariusze? w ramach swojej pracy zostają wolontariuszami to ewenement ?

   Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   Zagraj w GRY.wm.pl

   • Goodgame Empire
   • Goodgame Big Farm
   • Goodgame Poker
   • Shadow Kings - The Dark Ages