środa, 25 listopada 2020. Imieniny Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Gmina Bartoszyce. Funkcjonalny samorząd stawiający na jakość życia

2016-06-03 10:34:42 (ost. akt: 2016-06-03 10:41:05)
 Powstała kolejna świetlica wiejska, tym razem w Kinkajmach

Powstała kolejna świetlica wiejska, tym razem w Kinkajmach

Jednym z najważniejszych celów pracy samorządu jest poprawa warunków życia mieszkańców. Priorytetem w tych działaniach jest m.in. odpowiednia infrastruktura, oświata czy pomoc społeczna. Aby gmina mogła rozwijać się pod każdym względem, należy stworzyć ku temu podstawy. W 2015 roku uchwalono Strategię Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015-2022. Dokument ten przedstawia zasoby oraz wizję rozwoju samorządu lokalnego, podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców i mieszkańców gminy.

Przed samorządem gminy Bartoszyce pozostaje jeszcze wiele zadań do wykonania. Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 stwarza kolejną szansę na pozyskanie środków pomocowych i nowe możliwości w celu realizacji zadań niezbędnych dla mieszkańców. Przygotowane projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej oczekują na rozpisanie konkursów z PROW przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

KULTURA, ROZRYWKA I SPORT
Jedną z największych inwestycji sportowych w ostatnim czasie było wybudowanie Gminnej Hali Sportowej w Bezledach. Jedyna taka hala w powiecie bartoszyckim stanowi bazę sportową na najwyższym poziomie. To inwestycja w zdrową młodzież, zagospodarowanie czasu wolnego, zapobieganie patologiom. To również promocja gminy i powód do dumy, gdy młodzi mieszkańcy osiągają sukcesy. Natomiast na kulturalnej mapie gminy pojawiają się kolejne świetlice, jako idealne miejsca do rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności. Wyremontowano świetlicę w Krawczykach, a w Kinkajmach zaadaptowano starą kotłownię na świetlicę wiejską. W środowiskach lokalnych organizowane są i wspierane imprezy o charakterze integracyjnym (Gminne Dni Rodziny, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka) oraz pikniki w gminnych szkołach i przedszkolach. Na bieżąco jest remontowana i naprawiana infrastruktura sportowa. Na terenie gminy funkcjonują 23 boiska m.in. do piłki nożnej i siatkówki, a na stadionie w Bezledach na ukończeniu są prace związane z budową budynku socjalnego z szatniami i toaletami dla sportowców. Planowany jest również remont trybun sportowych na stadionie w Kinkajmach.

Na stadionie w Bezledach na ukończeniu są prace związane z budową budynku socjalnego

OŚWIATA
Wszystkie działania, podejmowane w tym zakresie mają na celu przynieść efekty w postaci poprawy wyników dzieci i młodzieży osiąganych na sprawdzianach i egzaminach. Dzięki temu, że utrzymywane są małe klasy w szkołach, ułatwiony jest indywidualny kontakt uczniów z nauczycielem. Organizowane są warsztaty, szkolenia i konferencje dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych. Inspirujemy i zachęcamy do podejmowania dodatkowej aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych wszystkie placówki oświatowe i kulturalne. Działania w oświacie to także przygotowanie projektów w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów. W działania projektowe wpisane są m.in. zajęcia pozalekcyjne, zajęcia oparte na metodzie eksperymentu, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz językowych w nowoczesne narzędzia informatyczne.

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE
Samorząd gminny jest zorientowany na problemy wszystkich mieszkańców. Znaczną cześć budżetu gminy od lat konsumuje działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realne efekty podejmowanych działań przekładają się na wspieranie mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc materialną i od niedawna psychologiczną. GOPS realizuje również rządowy projekt „500+”, z którego do tej pory skorzystało już 627 rodzin. Działania prospołeczne to nie tylko świadczenia pieniężne, to również wspieranie inicjatyw oddolnych. Istotą inicjatyw lokalnych jest to, że wynikają one z rzeczywistych problemów i potrzeb, zdiagnozowanych wcześniej przez mieszkańców. Dzięki takiej diagnozie z powodzeniem realizowane są projekty społeczne w Wojciechach, Węgorytach, Wirwiltach czy też w Łabędniku. Wsparcie otrzymały również organizacje pozarządowe, które oprócz udziału w konkursach na realizację zadań gminy tj. sport czy kultura mogą ubiegać się o dotację na dofinansowanie wkładu własnego w projektach finansowanych ze środków innych niż budżet gminy. Potencjał tkwiący w środowisku lokalnym jest bezcenną i jedyną w swoim rodzaju promocją gminy.

INWESTYCJE

Gmina Bartoszyce ciągle się rozwija. Do tej pory inwestowano m.in. w edukację, ochronę środowiska, drogi, sport – mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców. W budżecie Gminy Bartoszyce na 2016 r. zostały ujęte zadania inwestycyjne związane z budową kolejnych ośmiu placów zabaw, zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie i Wojtkowie, uzupełnienie oświetlenia w Spytajnach, Łabędniku, Sokolicy oraz zamontowania oświetlenia solarowego w Pilwie i Bukowie. Prowadzone będą prace w zakresie gospodarki wodno-ściekowej łącznie z zakończeniem ostatniego etapu budowy kanalizacji Galiny-Bartoszyce (odcinek Ciemna Wola-Galiny) oraz Kosy-Kinkajmy (odcinek Kosy-Maszewy). Na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego zostały zlecone prace projektowe wraz z wykonaniem robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi w Bezledach. Poczyniono starania o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z PROW na realizację przedsięwzięcia poprzez złożenie stosownego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages